مهندس کسری نخعی

مدیریت ایوان کسری 
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر
برنامه نویس پایتون، طراحی سایت، ترجمه ، طراحی بنر، مدیریت پروژه

و سایر خدمات کامپیوتری

شهر کار : کاریابی دورکاری و فریلنسری

شهر دانش : آموزش آنلاین مهارت محور
شهر هنر : به زودی

مهندس کسری نخعی - مدیر ایوان کسری